• +030 607 80 80
  • info@mch.nl

cases

cases

Ethernet maakt de dienst uit

Een Service Provider levert diensten via ADSL en VDSL aansluitingen. Via VDSL wordt Ethernet over DSL geleverd. Ethernet over VDSL kan snelheden tot 40 Mbit/s bereiken over het huidige kopernetwerk. Voor toegang tot het eigen netwerk worden voor een deel WBA transportdiensten bij KPN Wholesale ingekocht. Om de klanten aan te sluiten met de gevraagde service attributen en om de bezetting van de ingekochte capaciteit te kunnen bewaken, wordt het TeleScope Inventory Management systeem toegepast.

De klant vraagt glasvezel

Het Inventory Management van een Telecom Operator is geïmplementeerd met TeleScope. Het gaat om het het Carrier Ethernet Network (CEN) en het Access Network. Voor het Access Network bewaakt TeleScope de aansluitcapaciteit voor glasvezel en de bezetting van poorten van de Services Access Managers en registreert en muteert de klantaansluitingen via het Access Network. De aanvragen of mutaties voor de aansluitingen zijn afkomstig van een Business Portal. De communicatie tussen dit portal en TeleScope wordt verzorgd door de P2ALinker die deze applicaties integreert op basis van XML-berichten.

Van serviceaanvraag tot werkende verbinding

Voor een telematica service afdeling van een groot bedrijf in Nederland is een integratie gerealiseerd tussen het Service Management systeem dat actieve verbindingen beheert en GoEfficient dat de werkzaamheden coördineert die nodig zijn om een verbinding fysiek te realiseren (kabelwerkzaamheden). Met de P2ALinker is een XML-gegevensuitwisseling gerealiseerd tussen het Web Portal waar aanvragen voor nieuwe of mutaties op bestaande verbindingen binnenkomen en het Service Management systeem en GoEfficient. De integratie van GoEfficient en het Network Inventory systeem TeleScope is al in een eerder stadium gerealiseerd. Door de uitwisseling van gegevens tussen de betreffende applicaties is het proces sterk verbeterd en vereenvoudigd. Gebruikers hoeven niet meer verschillende applicaties te raadplegen en geen “dubbele” mutaties meer uit voeren.

Een stroom van opdrachten

Bouwbedrijf Koning & Hartman gebruikt GoEfficient en de P2ALinker.
Via de P2ALinker heeft bouwbedrijf Koning & Hartman een koppeling gerealiseerd met de Reggefiber Bouwportaal B2B Webservice. Koning & Hartman realiseert meerdere FttH-projecten in Nederland. De P2ALinker software verzamelt alle bouw- en beheergegevens en automatiseert de GoEfficient workflow en statusovergangen.

Rapporteren van real time gegevens uit vele bronnen

Ten behoeve van een groot bedrijf is P2ALinker ingezet als een reporting mediator. Om een customer view te realiseren op geleverde diensten is tussen het business portal van de Telco en alle administratieve- en technische systemen P2ALinker ingezet. Elke aanvraag van het business portal vormt in P2ALinker het startschot voor het uitvoeren van complexe dialogen met tientallen administratieve en technische systemen om alle gegevens van de geleverde dienst te verzamelen. Door de toepassing van parallelle requests en de hoge performance van P2ALinker kunnen tientallen verzoeken gelijktijdig worden uitgevoerd.

Interconnectie

Ten behoeve van een groot Telecom bedrijf is een toepassing gemaakt voor het afhandelen van XML verkeer tussen Telco’s. Door middel van P2ALinker is het XML verkeer volledig configureerbaar geworden en de samenhang tussen de berichten – de dossiers – worden in GoEfficient beheerd. Bijzondere uitdagingen in dit project waren: De lange wachttijden (soms weken) die op kunnen treden tussen een aanvragen (requests) en de antwoorden (responses) op de aanvragen en het bundelen van alle berichten die tezamen een dossier vormen.

Intergratie met applicaties van de klant

Met P2ALinker is een webservice geconfigureerd die het mogelijk maakt voor applicaties van klanten om trouble tickets aan te leveren. De klantapplicatie levert de trouble tickets in XML aan. Zodra de P2ALinker een trouble ticket ontvangt, vuurt deze op GoEfficient requests af om (oplossings)opdrachten te creëren aan de hand van sjablonen. De voortgang van het trouble ticket proces wordt aan de aanleverende partij gerapporteerd door middel van rapporten uit GoEfficient die op vaste tijdstippen in getransformeerde XML (via XSLT) via P2ALinker worden verstuurd naar de externe applicatie.